consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/bCEorEkeghY

Emilia Pardo Bazán: De mi tierra e as súas pantasmas

DATOS DO EVENTO

Emilia Pardo Bazán: De mi tierra e as súas pantasmas
Cultura e política na España de entreguerras
18 e 19 de outubro de 2017

Servizos