consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/bJIN6aSKvpQ

O español na arte e a súa invención. Do XIX as vangardas

DATOS DO EVENTO

O español na arte e a súa invención. Do XIX as vangardas
Cultura e política na España de entreguerras
18 e 19 de outubro de 2017

Servizos