consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org

https://youtu.be/vIZFvi2ERKw

Teixeira de Pascoaes e a Espanha

DATOS DO EVENTO

Teixeira de Pascoaes e a Espanha
Cultura e política na España de entreguerras
18 e 19 de outubro de 2017

Servizos