consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


O patrimonio moble, entre o comunitario e o privado, 4

DATOS DO EVENTO

O patrimonio moble, entre o comunitario e o privado. Sesión 3. Aspectos da xestión público-privada I
O patrimonio moble, entre o comunitario e o privado
22 e 23 de outubro de 2019

Servizos