consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Imaxinación e fraxilidade no pensamento de Hannah Arendt 

DATOS DO EVENTO

Imaxinación e fraxilidade no pensamento de Hannah Arendt 
Hannah Arendt
Xoves, 23 de xaneiro de 2020

Servizos