consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Mesa Panorámica MECENADO E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

DATOS DO EVENTO

Mesa Panorámica MECENADO E ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Cultura do mecenado
Martes, 4 de febreiro de 2020

Servizos