consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


O patrimonio moble, entre o comunitario e o privado. Sesión 2. Fondos e coleccións de orixe privada existentes en Galicia: casos de estudo

DATOS DO EVENTO

O patrimonio moble, entre o comunitario e o privado. Sesión 2. Fondos e coleccións de orixe privada existentes en Galicia: casos de estudo
O patrimonio moble, entre o comunitario e o privado
22 e 23 de outubro de 2019

Servizos