consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


A restauración do Pórtico da Gloria

DATOS DO EVENTO

A restauración do Pórtico da Gloria
Seíam'eu... en San Simón
A CULTURA MEDIEVAL Á LUZ DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

Illa de San Simón - Venres, 26 de abril de 2019

autores

Servizos