consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


Divulgar e interpretar hoxe a música medieval

DATOS DO EVENTO

Divulgar e interpretar hoxe a música medieval
Seíam'eu... en San Simón
A CULTURA MEDIEVAL Á LUZ DAS NOVAS TECNOLOXÍAS

Illa de San Simón - Venres, 26 de abril de 2019

autores

Servizos