consello da cultura galega

Teléfono: +34 981 957 202 | web@consellodacultura.org


A transmisión interxeracional da lingua galega: marco conceptual e contexto social. Xaquín Loredo

Servizos