----

Praza de técnico en dinamización sociolingüística

A Sociedade Anónima para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia convoca o proceso selectivo para a provisión, con carácter temporal, dunha praza de técnico en dinamización sociolingüística.

Todas as persoas interesadas en participar no proceso teñen de prazo para presentar a súa solicitude ata o vindeiro día 19 de abril, inclusive. A documentación debe dirixirse á S.A. para o Desenvolvemento Comarcal de Galicia, con domicilio social en Santiago de Compostela, A Barcia, estrada Santiago-Noia km 3.