----

Bolsa para colaborar co Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra

O Concello de Pontevedra convoca unha bolsa para a realización de tarefas de dinamización e asesoramento lingüístico neste concello. Todos os licenciados/as en Filoloxía Galega ou Filoloxía Galego-Portuguesa que estean interesados en participar no proceso de selección deben presentar a súa solicitude no prazo de 15 días hábiles a contar desde o seguinte ao da publicación desta convocatoria.