----

Bolsa de colaboración co SNL da Universidade da Coruña

A Universidade da Coruña convoca unha bolsa para desenvolver labores de apoio ao seu Servizo de Normalización Lingüística. Poden optar a esta bolsa todas as persoas que teñan rematado a licenciatura en Filoloxía Galega no período dos últimos cinco anos e que ademais sexan estudantes de terceiro ciclo na UDC.

O prazo de presentación de solicitudes é ata o 13 de xaneiro de 2006. Se desexa consultar o texto íntegro da convocatoria, prema aquí.