----

Contratación temporal dun técnico/a de normalización lingüística no Concello de Mugardos

O Concello de Mugardos anuncia, no BOP da Coruña do 23 de febreiro, a contratación temporal dun técnico/a que terá como función principal o mantemento do Servizo Municipal de Normalización Lingüística.

O procedemento de selección será o do concurso de méritos e o prazo de presentación de solicitudes é de 7 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria.