----

Praza de Técnico de Normalización Lingüística no Concello de Vigo

O Concello de Vigo publica, no BOP do día 2 de xuño de 2006, a cobertura con carácter interino dunha paraza de Técnico Superior de Normalización Lingüística. O sistema de selección será o de oposición libre e o prazo para a presentación de instancias é de 10 días hábiles, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria.