----

1ª sesión: 1 de decembro


MARTES, 1 DE DECEMBRO 1ª SESIÓN

ANÁLISE DA SITUACIÓN SOCIOLINGÚÍSTICA ACTUAL

9:30 horas INAUGURACIÓN DO SEMINARIO

    RAMÓN VILLARES. PRESIDENTE DO CONSELLO DA CULTURA GALEGA
    ANXO LORENZO. SECRETARIO XERAL DE POLÍTICA LINGÜÍSTICA
    HENRIQUE MONTEAGUDO. COORDINADOR DO SEMINARIO
10:00 horas Análise xeral: política e conflitos lingüísticos no Estado español RELATOR: ALBERT BRANCHADELL GALLO. UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA RETRUCANTE: ANTÓN BAAMONDE GARCÍA 11:30 horas Análise: política, sociedade e lingua en España e Galicia nos últimos anos RELATOR: FERMÍN BOUZA ÁLVAREZ. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID RETRUCANTE: XOSÉ MANOEL NÚÑEZ SEIXAS 16:00 horas Diagnose: a política lingüística das administracións galegas nos últimos anos RELATOR: ANTÓN LOSADA TRABADA. UNIVERSIDADE DE SANTIAGO DE COMPOSTELA RETRUCANTE: NEL VIDAL BARRAL 17:30 horas Diagnose: evolución da situación sociolingüística en Galicia nos últimos anos RELATOR: MAURO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ. UNIVERSIDADE DA CORUÑA RETRUCANTE: XAIME SUBIELA PÉREZ