----

Materiais e documentación das xornadas


1. CARTA EUROPEA DAS LINGUAS REXIONAIS OU MINORITARIAS (PDF) 2. CONSELLO DA CULTURA GALEGA 2.1. Proposta institucional ao Parlamento de Galicia (consultar) 2.2. Ditame sobre as "Bases para a elaboración dun decreto de plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia" (consultar) 3. DOCUMENTOS DAS XORNADAS Engadiranse materiais conforme a organización vaia dispondo deles. Os materiais irán dispostos debaixo da intervención de cada relator. Todos os documentos están en PDF. As traducións dos textos do inglés ao galego son de Cristina Río López. 22 DE FEBREIRO SESIÓN DE MAÑÁ 9.30 horas Mesa inauguración: A Carta Europea de Linguas Rexionais e Minoritarias nun contexto sociolingüístico como o de Galicia SIMONE KLINGE Secretariado da Carta, Consello de Europa Materiais: Relatorio (galego e inglés), audio en mp3 HENRIQUE MONTEAGUDO ROMERO Consello da Cultura Galega 10.30 horas A consideración de linguas rexionais ou minoritarias e a adopción de compromisos por parte dos Estados EDUARDO RUIZ VIEYTEZ Universidade de Deusto J.M. PÉREZ FERNÁNDEZ Universidade de Oviedo Escoita o mp3 12.00 horas Pausa 12.30 horas A intervención lingüística na vida económica e social IÑIGO URRUTIA Universidade del Pais Vasco-Euskal Herriko Unibertsitatea Documentos: presentación Escoita o mp3 13.30 horas Final da sesión de mañá SESIÓN DE TARDE 16.30 horas O réxime de protección no ensino ALBA NOGUEIRA Universidade de Santiago de Compostela Documentos: presentación Escoita o mp3 17.30 horas Pausa 18.00 horas As autoridades administrativas e servizos públicos. A Administración de xustiza ANNA PLA Universidade de Girona Escoita o mp3 19.30 horas Final da sesión de tarde 23 DE FEBREIRO SESIÓN DE MAÑÁ 9.30 horas A CELRM, os medios de comunicación e as actividades e servizos culturais ELIZABETH CRAIG Universidade de Sussex Documentos: Relatorio (galego e inglés) Escoita o mp3 11.00 horas Pausa 11.30 horas Réximes existentes de protección e obxectivos e principios da CELRM GWYN PARRY Swansea University Documentos: Relatorio. Artigo 4 (galego e inglés) e Artigo 5 (galego e inglés) da carta. Escoita o mp3 ROBERT DUNBAR Universidade de Aberdeen Documentos: presentación, texto completo (inglés, galego). Escoita o mp3 13.30 horas Final da sesión de mañá SESIÓN DE TARDE 16.00 horas A CELRM e os intercambios transfronteirizos EVA PONS Universidade Autónoma de Barcelona Documentos: presentación Escoita o mp3 17.00 horas Pausa 17.30 horas Aplicación da Carta e proceso de ratificación, aprobación e reservas SANTIAGO CASTELLÁ Universidade Rovira i Virgili. Tarragona Escoita o mp3 18.30 horas Final da sesión de tarde