----

Materiais didácticos para a planificación lingüística nos centros educativos

Co ánimo de facilitarlle ao profesorado o apoio técnico e teórico necesarios para desenvolver o labor de normalización lingüística no ámbito educativo, A Secretaría Xeral de Política Lingüística editou o manual A planificación lingüística nos centros educativos, xunto coa súa correspondente Guía práctica, que agora pode consultar tamén en formato PDF.

Con este manual preténdese axudar a clarexar conceptos, establecer tipoloxías e facilitar o acceso a materiais complementarios, mentres que a Guía está pensada para a aplicación de propostas prácticas.