----

Enquisa en liña sobre a política lingüística da Unión Europea

A Unidade de Multilingüismo da Comisión Europea convida a todas as persoas e
entidades especializadas nas diferentes linguas de Europa a participar coa súa opinión e propostas no deseño da política lingüística europea.

Con este propósito, a Comisión pon ao dispor de todos/as os/as interesados/as un cuestionario en liña que estará accesible ata o vindeiro 15 de novembro. Os resultados da enquisa daranse a coñecer no primeiro semestre de 2008.