----

O Concello de Burela planifica a xestión lingüística municipal

O Concello de Burela elaborou, co acordo dos tres grupos políticos con representación municipal, un proxecto de planificación lingüística que, baseándose nun modelo lingüístico aditivo, ten como obxectivo deseñar as principais liñas de actuación para normalizar os usos lingüísticos entre a poboación burelá. Deste xeito Burela convértese no terceiro municipio galego que conta cun plan destas características, despois de Santiago e Ferrol.

A iniciativa ten o seu xermolo nun proxecto de innovación lingüística elaborado polo IES Perdouro, que os tres grupos políticos valoraron moi positivamente e tomaron de punto de partida para redactar o proxecto que mañá aprobará por unanimidade o Pleno do Concello.

A versión definitiva do documento será editada e distribuída en breve entre todos os sectores sociais implicados no proceso. Se desexa coñecer un extracto, prema aquí.