----

Oferta laboral para técnicos/as de normalización lingüística

A Confederación de Empresarios de Pontevedra (CEP) oferta un posto de técnico/a de normalización lingüística para traballar na sede da entidade en Vigo.

Os/as candidatos/as deben ser titulados/as en: Filoloxía Galega, Filoloxía Hispánica (con galego como segunda lingua), Filoloxía Inglesa (con galego como segunda lingua) ou Tradución e Interpretación (co galego como lingua A1), e engádese como requisito que as licenciaturas se cursaran, total ou parcialmente, na Universidade de Vigo.

Todas as persoas interesadas teñen de prazo ata o 17 de xuño para enviar o seu currículo e mais a fotocopia do título ou expediente académico ao seguinte enderezo electrónico orientacion@cep.es. Máis información no teléfono 986 439 611.