----

Axudas para a creación e mantemento de servizos de normalización lingüística na provincia da Coruña

A Deputación da Coruña publica, no BOP do 26 de setembro de 2008, as bases reguladoras do programa de cooperación cos concellos da provincia da Coruña para a creación ou mantemento
dos servizos de normalización lingüística durante o período 2009-2011.

Poderán participar na convocatoria todos os concellos de menos de 50 000 habitantes, mancomunidades ou agrupacións de concellos que cumpran cada un deles o requisito do número de habitantes.

O prazo de presentación de solicitudes é de un mes, contado a partir do día seguinte ao da publicación da convocatoria.