----

Bolsa de colaboración no Instituto da Lingua Galega

O Instituto da Lingua Galega convoca unha bolsa de colaboración para o proxecto Tesouro Medieval Informatizado da Lingua Galega.

Os/as solicitantes deberán estar en posesión da licenciatura de Filoloxía Galega, Filoloxía Portuguesa ou Filoloxía Románica, non levar licenciados/as máis de 2 anos e ter unha nota media igual ou superior a 1,5 puntos no expediente académico.

O prazo de presentación de solicitudes é de 10 días naturais contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria.