----

Praza de profesor contratado doutor na Universidade de Vigo

A Universidade de Vigo anuncia a convocatoria pública dunha praza de profesor contratado doutor, adscrito ao Departamento de Tradución e Lingüística, que terá que desenvolver actividades docentes e investigadoras relacionadas coa introdución á Sociolingüística.

O prazo de presentación de solicitudes é de vinte días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación desta convocatoria.