----

Portal de ditados tópicos galegos

O Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago presenta o Portal de ditados tópicos galegos, un proxecto elaborado en colaboración coa Fundación Camilo José Cela que reproduce as 1212 fichas de ditados tópicos (xentilicios, alcumes, refráns e cantigas referidas a algunha localidade ou aos seus poboadores/as) recollidas en Galicia para a redacción do Diccionario geográfico popular de España de Camilo José Cela.

O web incorpora un formulario de busca que permite recuperar a información polo lugar de recollida, polo lugar ao que fai referencia o ditado ou a través dun campo de texto libre que busca na totalidade da ficha.

O proxecto ten vocación de continuidade, polo que en futuras versións ofreceranse outras formas recollidas de diversas fontes.