----

Bolsa de formación na Deputación de Lugo

A Deputación de Lugo publica, no BOP de Lugo do 3 de decembro de 2011, unha bolsa de formación en materia de xestión cultural, normalización lingüística e comunicación audiovisual. As tarefas do/a bolseiro/a consistirán en prestar apoio ao deseño e xestión do Programa Cultural da Área de Cultura, Turismo, Ensino, Normalización Lingüística e Patrimonio Histórico para o período 2011–2012.

A duración da bolsa será de doce meses. O prazo para presentar as solicitudes é de 10 días naturais, contados a partir do seguinte ao da publicación das bases.