----

Valentín García Gómez é o novo secretario xeral de Política Lingüística

O Goberno galego aprobou no Consello do goberno da Xunta de Galicia de onte o decreto polo que se nomea secretario xeral de Política Lingüística a Valentín García Gómez.


Valentín García Gómez era ata a actualidade o técnico do Servizo de Normalización Lingüística do Concello da Estrada e foi presidente da CTNL, asociación que agrupa aos profesionais deste sector.


Desde 2001 colabora co Consello da Cultura Galega como membro da Comisión Técnica do CDSG, a través da cal participou en varios estudos e proxectos relacionados coa planificación lingüística do galego.