Relacion definitiva de solicitudes de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012

De acordo co previsto na cláusula sexta da Resolución do 12 de abril de 2012, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012),e unha vez rematados os dez días hábiles para as oportunas reclamacións, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e exluídas no proceso de selección para tres proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.

Pode descargar aquí a listaxe definitiva