Relacion definitiva de solicitudes de bolsas de colaboración e proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega

Pode descargar aquí a listaxe definitiva
Conectate o Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

De acordo co previsto na cláusula sexta da Resolución do 12 de abril de 2012, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de cinco bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega (DOG núm. 75, do 21 de abril de 2012),e unha vez rematados os dez días hábiles para as oportunas reclamacións, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e exluídas no proceso de selección para tres proxectos de investigación do Consello da Cultura Galega.