Adxudicación das bolsas aos candidatos titulares seleccionados na convocatoria pública (DOG nº 75 do 19 de abril de 2012)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2012

RAMÓN VILLARES PAZ, Presidente do Consello da Cultura Galega, en relación coa convocatoria pública realizada por este organismo (DOG nº 75 do 19 de abril de 2012) de 5 bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega.

Pode descargar aquí á adxudicación das bolsas do Consello da Cultura Galega