----

Consellos para falar e escribir en galego con fluidez

A editorial Xerais acaba de tirar do prelo a obra Como falar e escribir en galego con corrección e fluidez, autoría de Carlos Callón.
Trátase dun manual no que o autor ofrece recomendacións para mellorar a calidade lingüística en galego, tanto oral como escrita, partindo da base de que a maior parte dos problemas que atopamos son prexuízos de tipo social e non problemas de orixe gramatical.