----

6 e 7-M.- Xornadas de debate sobre “A protección dos camiños históricos en Galicia”

Unhas xornadas sobre “A protección dos camiños históricos en Galicia” terán lugar os días 6 e 7 de marzo no Consello da Cultura Galega organizadas pola Sección de Patrimonio e Bens Culturais, que coordina Iago Seara. Trátase de chamar a atención sobre a necesidade de que a Lei 3/1996 de protección do Camiño de Santiago se estensa aos restantes camiños históricos, entende por tales todos os que serviron a unhas relacións entre os núcleos previas ao trazado das estradas a partir da segunda metade do século XVIII.

As xornadas, que coordinaron Carlos Nárdiz e Yolanda Barriocanal, serán inauguradas o mércores día 6 ás 10 horas e a primeira sesión ocuparase da “Valoración dos camiños históricos como eixes vertebradores e da patrimonialización cultural do territorio” con tres relatorios.

10:30 h. OS CAMIÑOS E A CONSTRUCIÓN HISTÓRICA DO TERRITORIO.
Xosé Ramón Menéndez Luarca, Arquitecto.
11:15 h. A DIMENSIÓN CULTURAL E O DOMINIO PÚBLICO CULTURAL DOS CAMIÑOS HISTÓRICOS EN GALICIA.
Carlos Nárdiz Ortiz, Doutor enxeñeiro de Camiños e profesor titular da Universidade da Coruña.

12:30 h. A UTILIDADE DOS “RECOÑECEMENTOS” PARA A DETERMINACIÓN DO TRAZADO DOS CAMIÑOS HISTÓRICOS SOBRE O TERRITORIO E PARA A TOMA DE CONCIENCIA DA SÚA PATRIMONIALIZACIÓN CULTURAL.
Yolanda Barriocanal López, Profesora titular de Historia da Arte da Universidade de Vigo.

A segunda sesión, dedicada á “A protección dos camiños históricos: un feito máis nos procesos de patrimonialización cultural”, incluirá unha mesa redonda, a partir das 16´30 h. sobre A PROTECCIÓN XURÍDICA E URBANÍSTICA DOS CAMIÑOS HISTÓRICOS moderada por María Dolores Méndez Torres, Directora do Departamento de Xestión Xurídico-Administrativa do Instituto de Estudos do Territorio, e na que intervirán:
Julián Alonso García, Xefe de Sección Xurídica da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e infraestructuras da Xunta de Galicia.
Carlos Amoedo Souto, Profesor titular de Dereito Administrativo e vogal da Comisión de Patrimonio Histórico da Provincia da Coruña.
María Diz Rodríguez, Subdirectora Xeral de Protección de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.
Ricardo Polín, Doutor en Filoloxía Medieval e historiador.
Francisco Javier Sanz Larruga, Catedrático de Dereito Administrativo da Universidade da Coruña.

O xoves día 7, só en xornada de mañá, o tema será “A protección dos camiños de Santiago” e incluirá un relatorio e unha mesa redonda.

09:30 h. A DELIMITACIÓN E PROPOSTA DE PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO POLA ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA GALEGA
Preside: María del Carmen Martínez Insua, Directora Xeral do Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.
Relator: Ignacio Cerrada Gonzalo, Xefe do Servizo de Planeamento e Inventario da Xunta de Galicia.

11:00 h. Mesa redonda. A PROTECCIÓN DOS CAMIÑOS DE SANTIAGO
Modera: Iago Seara Morales, Coordinador da Sección de Patrimonio e Bens Culturais do CCG e interveñen:
Ignacio Cerrada Gonzalo, Xefe do Servizo de Planeamento e Inventario da Xunta de Galicia.
Marcial Gondar Portasany, Catedrático de Antropoloxía Social da Universidade de Santiago de Compostela.
Teresa Nieto Freire, Arquitecta do Servizo de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia.
Daniel Pino Vicente, Sociólogo e urbanista. Antón Pombo Rodríguez, Membro do Comité do Camiño de Santiago.
Marcial Rodríguez Rodríguez, RVR.
Ás 14 horas procederase á clausura das xornadas e á presentación das conclusións.

Outras noticias que te poden interesar: