----

Alfonso Zulueta de Haz


<br></br>

<br></br>
<em><strong>Tras a inesperada morte de Casares, foi o encargado de continuar e impulsar o labor iniciado, afianzando os proxectos e as expectativas do Consello.</strong></em>

<br></br>
<em><div id="pedefoto">Retrato de Manuel Quintana Martelo</div></em>

Naceu en Vigo, o 8 de maio de 1924. Licenciado en Dereito e con cursos de Doutoramento, foi reitor do Colexio Maior Universitario para Graduados “César Carlos”, de Madrid, entre 1955 e 1956, período en que ocupou tamén o cargo de secretario do Comité Hispano-Británico de intercambio entre as universidades de Madrid e Oxford. Fundou e foi o primeiro presidente do Padroado de Educación e Cultura de Gaucín (Málaga), cidade en que exerceu por primeira vez a súa profesión de notario, que logo proseguiría en Marín, Ferrol e Vigo.

Foi o fundador e o primeiro presidente do Ateneo de Pontevedra (1966-1969), ao igual que do Partido Galego Social-Demócrata (1974-1978). Persoeiro destacado do Partido Galeguista, foi relator no anteproxecto preparado polo Consello da Cultura Galega para a Lei de Dereito Civil Galego e nos congresos desta especialidade celebrados entre 1972 e 1985 e da súa actualización no anteproxecto presentado ao Parlamento no ano 2005. Exerceu como profesor no Curso de Dereito Galego na Universidade da Coruña e pronunciou numerosas conferencias sobre o tema. Foi presidente do Consello Social da Universidade de Vigo (1996-2003) e membro do Padroado da Confederación Española de Fundacións.

A finais dos anos 80 foi elixido membro do Pleno do Consello da Cultura Galega e o 28 de marzo de 1996 foi proposto para ocupar unha das vicepresidencias da institución. O 17 de abril de 2002 foi elixido presidente do Consello da Cultura Galega, cargo que desempeñou ata abril de 2006.


<strong>Un home de longa traxectoria</strong>

Alfonso Zulueta tamén foi vicepresidente primeiro do Consello de Administración de Caixanova, fundador e presidente da Fundación Tutelar Galega para Discapacitados Psíquicos “Sálvora” e fundador e membro do Padroado e asesor xurídico da Asociación Xoán XXIII para Deficientes Psíquicos. Ademais fundou e presidiu a Fundación “Pedras Vivas”.

Entre outros méritos destacables atópanse a presidencia da Editorial SEPT (Sociedade de Estudios, Publicacións e Traballos), responsable da tradución e da publicación da Biblia en galego; vicepresidente da Fundación Penzol; conselleiro da Editorial Galaxia; académico de Honra da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislación; membro vitalicio do Padroado da Fundación Gonzalo Torrente Ballester e membro do Padroado das Fundacións Otero Pedrayo e Wenceslao Fernández Flórez.

Alfonso Zulueta de Haz foi distinguido coa primeira clase da Orde de San Raimundo de Peñafort e coa Medalla Castelao.