O CCG PRESENTOU A EDICIÓN FACSMILAR DO "COLOQUIO EN MIL DUASCENTAS COPLAS GALEGAS" DE FREI MARTÍN SARMIENTO

"Este COLOQUIO EN MIL DUASCENTAS COPLAS GALEGAS é o texto máis importante do Padre Sarmiento (1695-1772) dende o punto de vista galego", afirmou o profesor Henrique Monteagudo, na presentación desta edición facsímile do orixinal autógrafo, preparada por iniciativa do Consello da Cultura Galega. A obra, unha mostra máis das accións levadas a cabo por esta institución na conmemoración do DÍA DAS LETRAS GALEGAS con Sarmiento como figura homenaxeada, foi presentada hoxe, na sede do Consello, nun acto presidido polo titular da entidade, Alfonso Zulueta de Haz.

O profesor Henrique Monteagudo, secretario do Consello, salientou o que cualificou de "valor excepcional" do autógrafo manuscrito, datado en 1746 e localizado recentemente por el mesmo na Biblioteca Nacional, en Madrid. "Constitúe un dos primeiros ensaios de restauración do cultivo escrito do idioma galego despois da decadencia tardo-medieval e unha achega fundacional á lingüística galega e iso outórgalle unha significación absolutamente emblemática na historia do idioma galego", asegurou.Facilidades da Biblioteca Nacional
Monteagudo expresou o agradecemento do Consello da Cultura Galega a Natividad Correas, Directora Técnica da Biblioteca Nacional, "por ter facilitado a simplificación dos trámites imprescindibles para a edición facsímile nun tempo record, se se ten en conta que o orixinal autógrafo do manuscrito foi localizado a finais do pasado mes de febreiro".

En relación coas características do texto de Sarmiento, o investigador destacou as numerosas correccións polo seu valor lexicográfico e a tendencia do frade ilustrado a "enxebrizar o seu galego" con exemplos como "atustullar" por encher, "sellas" por cántaros ou "preguei" por pedín.

Día das Letras Galegas
Pola súa parte, o Presidente do Consello da Cultura Galega, Alfonso Zulueta de Haz, saudou esta nova iniciativa de estudio e espallamento da obra de Frei Martín Sarmiento e situouna dentro do cobizoso PROXECTO SARMIENTO, iniciativa coa que o Consello se propón a longo prazo, acometer a edición crítica de toda a obra escrita legada por esta figura sobranceira da Ilustración.

Alfonso Zulueta felicitouse por ese traballo interdisciplinaria que definiu como "un paso máis no compromiso coa cultura e a lingua galegas". "Creo que o DÍA DAS LETRAS GALEGAS, debe ser, ademais dunha festa, un compromiso activo e decidido na potenciación e espallamento da cultura e a lingua galegas a tódolos niveis, con enfoques plurais e criterios abertos", dixo.
http://www.culturagalega.org/eventos/letras2002/
index.htm

http://www.consellodacultura.org/mediateca/
sarmiento.htm