O CONSELLO DA CULTURA GALEGA PUBLICA UN DOS GRANDES CANCIONEIROS POPULARES DA LITERATURA DO S. XIX

O Consello da Cultura Galega e o Museo de Pontevedra uniron esforzos para publicar por vez primeira un dos grandes cancioneiros da literatura galega do século XIX, a Colección de Cantares Gallegos de Xosé Casal Lois, un volume obtido a partir do manuscrito que se atopaba no Museo de Pontevedra e no que se recollen máis de 1800 poesías populares que constitúen os piares da literatura galega. A presentación do volume, á que asistirá o secretario do Consello da Cultura Galega, Henrique Monteagudo, e o autor da edición, Domingo Blanco, terá lugar mañá, martes, ás 13,30 h. no Salón de Actos do Consello da Cultura Galega.
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

O interese na publicación desta obra establécese no feito de que para as linguas que non tiveron un desenvolvemento normal, como o galego, os cantares teñen un valor engadido: constitúen a mesma tradición literaria sobre a que se funda a literatura 'culta'. Valladares, Murguía, Saco ou a propia Rosalía de Castro cos seus Cantares gallegos dedicaron inxentes esforzos a pescudar na literatura galega popular para recoller e dar a coñecer esta cuantiosa memoria. Pero xunto a eles e na mesma época, a segunda metade do século XIX, Xosé Casal Lois, daquela un un mozo pontevedrés que andando ó tempo chegaría a ser médico, comezou unha tarefa que habería de ocuparlle toda a vida: a recolleita de cantares populares galegos, dos que chegaría a xuntar preto de catro mil.


O volume que agora o Consello da Cultura Galega inclúe no seu catálogo de publicacións recolle as 1816 poesías populares que o autor escolmou para os Xogos Florais de Pontevedra de 1884, peza coa que gañou o primeiro premio na edición daquel ano.

A riqueza léxica e temática das pezas literarias incluídas neste volume, xunto coa súa extensión e amplitude de fontes, fan de esta colección un dos grandes cancioneiros populares da nosa lingua do XIX, xunto cos de Saco y Arce e o de Pérez Ballesteros. Agora, coa colaboración do Consello da Cultura Galega e o Museo de Pontevedra, onde se conservaban estes escritos, a Colección de Cantares Gallegos de Xosé Casal Lois ve a luz por vez primeira gracias ó traballo do profesor Domingo Blanco, estudioso de Casal e especialista en literatura popular. Blanco foi o responsable de incluir notas explicativas a pé de páxina así como un glosario de termos que fan máis doada a comprensión dos cantares, algúns dos cales aínda seguen vivos na tradición oral.