----

Escoite os novos audios das conferencias colgadas na mediateca


<img src="http://consellodacultura.org/files/2008/07/palestras.jpg" alt="" hspace="15" align="left"> Dende o Consello da Cultura Galega seguimos co labor de poñer á disposición do público todo o material co que contamos. Nesta nova entrega publicamos os audios de varias conferencias que se realizaron nesta institución ó longo do ano 2007 e o que levamos do 2008 dos ciclos "Palestras Maxistrais" e "Os sentidos das Culturas". Agora, pódese acceder dende a Mediateca deste portal á conferencia de Alberto Ruíz de Samaniego, dentro do ciclo "Os Sentidos das Culturas", sobre “Sentir doutra maneira. Unha lección Nietzshceana sobre a arte e a cultura”; a conferencia que Darío Villanueva impartiu sobre "A cultura, da galaxia Gutenberg á galaxia Internet", tamén dentro do mesmo ciclo; a conferencia de José Antonio Gómez Segade, dentro do ciclo "Palestras Maxistrais", sobre "Quo vadis ius mercatorum? (Especial atención aos camiños da propiedade intelectual)"; e a conferencia de Guillermo Rojo, dentro do mesmo ciclo sobre os seus "Corenta anos de investigación en lingüística".


<ul>

<li><a href="http://consellodacultura.org/mediateca/?p=420">Alberto Ruíz de Samaniego, “Sentir doutra maneira. Unha lección Nietzshceana sobre a arte e a cultura”.</a></li>
<li><a href="http://consellodacultura.org/mediateca/?p=418">Darío Villanueva, “A cultura, da galaxia Gutenberg á galaxia Internet”.</a></li>

<li><a href="http://consellodacultura.org/mediateca/?p=421">José Antonio Gómez Segade, “Quo vadis ius mercatorum? (Especial atención aos camiños da propiedade intelectual)”.</a></li>
<li><a href="http://consellodacultura.org/mediateca/?p=425">Guillermo Rojo, “Corenta anos de investigación en lingüística".</a></li>

<li><a href="http://consellodacultura.org/mediateca/?p=429">Salvoj Zizek, “Tolerancia multicultural como ideoloxía".</a></li>

</ul>