----

Consulta en liña unha panorámica sociolingüística do período 1992-2008

Xa podes consultar en liña O idioma galego na sociedade. A evolución sociolingüística 1992-2008, editado polo Consello da Cultura Galega e elaborado polo seu Observatorio da Cultura Galega. O estudo presenta os datos sobre lingua inicial, lingua habitual e competencia lingüística no período 1992-2008, obtidos a través da comparación de resultados dos principais estudos sociolingüísticos realizados en Galicia neste período.