----

As razóns da crise dos medios en galego

Coincidindo coa semana das Letras Galegas, o Colexio Profesional de Xornalistas de Galicia presenta o informe A crise dos medios en galego, no que se reflexiona sobre as eivas e fortalezas dos distintos proxectos comunicativos en galego. Nunha primeira parte, o estudo avalía as causas da crise dos medios en galego, a partir dunha análise do contexto social, político e xornalístico. A segunda parte, de carácter máis técnico, achega unha análise económico-financeira das distintas empresas editoras. Entre as conclusións, a reducida dimensión das diferentes empresas xornalísticas, a diversidade de estratexias empresarias e súa incapacidade para xerar beneficios económicos, malia que, segundo o estudo económico, existe un considerable mercado para os medios en galego.