----

Proxecto de recuperación fotográfica

Campaña de recollida das coleccións particulares dos nosos emigrantes
Proxecto de recuperación fotográfica

http://consellodacultura.org/aeg/paxinaarq.php?id=3528