----

Relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2015

De acordo co previsto na cláusula sexta da Resolución do 19 de marzo de 2015, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG núm. 54, do 19 de marzo de 2015), e unha vez rematados os dez días hábiles para as oportunas reclamacións, publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e exluídas no proceso de selección.
Descarga o documento