Listado de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de tres bolsas de colaboración

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015

De acordo co previsto na base sexta da Resolución do 21 de abril de 2015, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria (DOG núm. 80, do 29 de abril de 2015), despois de rematar o prazo de presentación e unha vez realizada a revisión das solicitudes recibidas e a documentación achegada, procédese á publicación das listaxes de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección.

Consulta o listado no seguinte documento