----

Novo léxico panlatino sobre sistemas fotovoltaicos

O Observatorio de Terminoloxía e Política Lingüística da Universidade Católica do Sagrado Corazón de Milán e máis a Rede Panlatina de Terminoloxía (Realiter) presentan o Léxico panlatino de sistemas fotovoltaicos, unha obra que compila 187 termos relacionados cos sistemas fotovoltaicos, coas súas equivalencias en oito linguas (castelán, catalán, galego, francés, italiano, portugués, romanés e inglés). Das correspondencias en galego ocupouse o Grupo de Investigación en Tecnoloxías e Aplicacións da Lingua Galega (Grupo TALG), da Universidade de Vigo.