Resolución en relación coa convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega, e convocadas por o 21 de abril de 2015 (DOG n.º 80, do 29 de abril de 2015)

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2015

RAMÓN VILLARES PAZ, Presidente do Consello da Cultura Galega, en relación coa convocatoria pública de tres bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega, e convocadas por Resolución do 21 de abril de 2015 (DOG n.º 80, do 29 de abril de 2015)

RESOLVO:

Adxudicar as bolsas aos candidatos titulares seleccionados na devandita convocatoria e que se relacionan neste documento

Descarga o documento