----

Axudas para os servizos de normalización lingüística municipais da provincia da Coruña

A Deputación da Coruña publica a convocatoria de subvencións a concellos e outras entidades locais da provincia da Coruña para a creación, mantemento e reforzo de servizos de normalización lingüística durante o ano 2016. Poderán participar na convocatoria todos os concellos da provincia da Coruña de 7.000 ou máis habitantes ou agrupacións de concellos limítrofes que, entre eles, cheguen a esa cifra mínima de habitantes. O prazo de presentación de solicitudes remata ás 14:00 h do 18 de decembro de 2015.