RESOLUCIÓN do 10 de marzo de 2016 pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver e se anuncia a súa convocatoria.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2016

Dentro do plan de actividades do Consello da Cultura Galega para o ano 2016 figura a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración para proxectos de investigación sobre diversos aspectos da cultura galega.

Descarga a convocatoria.