Relación de titulares e suplentes das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Segundo o disposto na cláusula décima da Resolución do 29 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG Nº 75, de 20 de abril de 2016), e unha vez rematado o prazo de reclamación das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.

Consulta o listado
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova: