Relación de titulares e suplentes das bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2016
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Segundo o disposto na cláusula décima da Resolución do 29 de marzo de 2016, pola que se aproban as bases que rexerán a convocatoria pública de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid (DOG Nº 75, de 20 de abril de 2016), e unha vez rematado o prazo de reclamación das puntuacións provisionais, publícanse as listaxes definitivas de titulares e suplentes, ordenadas segundo a puntuación obtida por cada persoa solicitante.

Consulta o listado