----

O século de Xelmírez


O arcebispo compostelán Diego Xelmírez é unha das figuras clave da historia de Galicia, e sen dúbida foi tamén un dos protagonistas do decorrer histórico do século XII hispánico. O Congreso O século de Xelmírez pretende deitar un outro ollar sobre os camiños que abriron as renovadoras iniciativas xelmirianas nos diversos ámbitos en que actuou, desde a política e a Igrexa ata as artes e as letras. Para tal fin, co gallo do ano xacobeo e nas portas do noveno centenario da coroación de Afonso Raimúndez como rei de Galicia na catedral de Santiago no ano 1111, o Consello da Cultura Galega convoca un escol de especialistas nos distintos ámbitos en que as empresas de Xelmírez deixaron unha inmorredoira pegada.


<strong>Comité científico</strong>

Fernando López Alsina
Henrique Monteagudo Romero
Ramón Villares
Ramón Yzquierdo Perrín

<strong>Inscrición</strong>

A inscrición é gratuíta. O número de prazas é limitado (100 persoas). As prazas cubriranse por rigorosa orde de inscrición. Entregarase diploma acreditativo de asistencia ao congreso. Para obter o diploma é preciso asistir ao 75% das conferencias.

<strong>DATOS BÁSICOS:</strong>

Santiago de Compostela, 18, 19 e 20 de novembro de 2010
<strong>Inscrición</strong>: <a href="http://consellodacultura.org/?page_id=2672">Inscríbase aquí</a>
<strong>Tel. Información</strong>: 981 957 209

<strong>Lugar de celebración</strong>: Salón de Actos do Consello da Cultura Galega
<strong>Materiais:</strong> <a href="http://consellodacultura.org/files/2010/09/Folleto_Xelmírez_DEF.pdf">Descargue o folleto</a>