Melloran os indicadores de asistencia e recadación de música clásica e baixan os de música popular, segundo o Observatorio da Cultura Galega

Os últimos datos do panorama musical galego amosan unha pequena melloría en canto á música clásica, categoría en que se incrementou o número de concertos, asistentes e recadación, co que se rompe coa tendencia á baixa dos últimos anos. En 2015 realizáronse 1150 concertos de música clásica (14 máis que en 2014), aos que asistiron 253 599 espectadores (17 521 máis que o ano anterior) e a recadación situouse en 1 030 670 euros, o que supuxo un incremento dun 30 %. Ese avance non se traslada á música popular xa que continúa á baixa no número de concertos, espectadores e recadacións. En 2015 houbo 3646 concertos (en 2014 foron 3938), asistiron 945 041 espectadores (o ano anterior 1 011 270) e recadaron 5 744 517 euros (351 872 euros menos que en 2014). Son cifras do estudo “A música en Galicia”, o último Documento de Traballo do Observatorio da Cultura Galega (OCG-DT), que fai unha desagregación do sector por xéneros musicais.
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

O último Documento de Traballo do Observatorio da Cultura Galega (OCG-DT) relativo á música en Galicia ofrece unha visión precisa sobre o panorama musical galego: número de concertos, espectadores, recadación ou gasto medio por espectador e diferencia entre música clásica (música sinfónica, de cámara, coral, de bandas e rondallas) e música popular (entende por tal a canción melódica, cantautores, metal, new age, infantil e electrónica, entre outros).

A música clásica
Desde o último Xacobeo os datos relativos á música clásica no noso país amosaron unha tendencia á baixa. Segundo as cifras do Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2016, o Observatorio constata no seu último documento de traballo unha pequena melloría nos últimos datos dispoñibles, que datan de 2015. Hai máis concertos (1150 fronte a 1136 do ano anterior), un aumento no número de espectadores (253 599 fronte a 236 087) e unha suba notoria na recadación, que pasa de 763 565 a 1 030 670 euros, o que supón o 2,7% da recadación total en España. Con todo, Galicia segue no sétimo lugar en número de concertos, por detrás de Valencia, Comunidade de Madrid, Andalucía, Cataluña, País Vasco e Castela e León. O gasto medio por habitante sitúase nese ano en Galicia en 0,38 euros (en 2014 era de 0,28).

O prezo medio da entrada en 2015 aumentou 0,40 euros e sitúase en 10,1 euros, lonxe dos 1,49 que se paga de media en España. Cataluña segue a ter o prezo medio máis alto, con 18,4 euros, por diante de Castela e León (18,3), Comunidade de Madrid (18,2) e Cantabria (16,8).

En canto á recadación da música clásica, o Documento de Traballo constata que o xénero que máis achega é o sinfónico xa que, con 665 612 euros, se sitúa no 64,6 % do total. Con todo, esa cifra é inferior á doutros anos.
No número de concertos, apréciase un incremento na música sinfónica, que pasa de 115 de 2014 a 137 en 2015. Dentro destes, baixa a porcentaxe de concertos gratuítos, do 46,1 % ao 40,1 %. A melloría de cifras deste xénero tamén se nota no número de espectadores, que medra un 24,7 % e se sitúa en 74 114 e supón un incremento da recadación dun 30,1 %.
Con respecto á música de cámara, en 2015 houbo un concerto máis que en 2014. Ademais, segue a ser o xénero que rexistra maiores cifras de espectadores, situándose en 106 516 asistentes. No que atinxe á recadación, o DT-OCG tamén recolle que aumentou un 10,1 % neste período.
O número de concertos de música coral mantívose estable no último ano, con 106 citas. Con todo, as cifras evidencian un aumento no número de espectadores dun 15,2%, logo de tres anos consecutivos de descenso.
Remata o repaso por xéneros coa análise da música coral. En 2015 descenderon os concertos de bandas e rondallas, que pasan de 364 a 355. Aínda así, aumentou a asistencia nun 3,6 %, duplicáronse os concertos en que se paga entrada (de 4 a 8) e tamén a recadación.

O Documento de Traballo tamén analiza o caso das orquestras profesionais que hai en Galicia. A Real Filharmonía de Galicia ofreceu en 2016 13 concertos menos que no ano anterior, cun total de 62 citas. Unha tendencia á baixa que tamén se constata na actividade da Orquestra Sinfónica de Galicia, que pasou de 59 a 53 concertos en 2016.

A música popular en vivo
A música popular goza de peor saúde e, segundo as cifras contabilizadas no Anuario de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2016, hai un menor no número de concertos, espectadores e recadación. En 2015 houbo 3646 concertos (en 2014 3938), asistiron 945 041 espectadores (en 2014, 1 011 270) e recadáronse 5 744 517 euros (en 2014 6.096.389). Con todo, houbo máis espectadores por concerto, o que permitiu incrementar lixeiramente a recadación por concerto (de 1548,1 a 1576) e o gasto medio por espectador (de 6,0 a 6,1).

O 81,9 % dos concertos realizados en Galicia corresponden con estilos musicais de pop e rock, que contaron con 625 000 espectadores. Séguenlles os de música folk, que atraen ao 9,3 % do público e se sitúan 7,2 puntos por riba da media estatal, cun 4,7 %. En último lugar están os concertos de cantautores, que supoñen o 3 % do total.

Con respecto á recadación, segundo o Observatorio, en 2015 prodúcese unha creba con respecto á melloría rexistrada en 2014, cando se inverteu a tendencia baixista iniciada a partir de 2010 e que era común a Galicia e a España. Fronte aos 6 069 389 euros de 2014, recadáronse 5 744 517 euros. Son 195 000 euros menos e sitúase no 3,1 % da recadación total en España. O gasto medio por espectador é de 6,1 euros, 3,5 menos que a media nacional e case o dobre do que se gastaba en 2010 (que era de 3,6 euros).


*Corrección de erros: os concertos celebrados en 2015 son 1150 e non 1135 como figuraba na entradiña da nova.