Resolución definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección de dúas bolsas de estadía na Casa de Velázquez en Madrid

Convocatoria de bolsas na Casa Velázquez. 2017

Publícase a relación definitiva de solicitudes admitidas e excluídas no proceso de selección. Consulta a resolución