O Plenario do Consello da Cultura Galega renova os seus membros electos

O Plenario do Consello da Cultura Galega está composto por membros representantes de entidades e por "personalidades destacadas nos diversos campos da cultura galega". O mandato dos conselleiros e conselleiras é de catro anos e só poderán ser reelixidos por unha soa vez. Nesta ocasión, os conselleiros e conselleiras electas saíntes son Xosé López, Ramón Máiz, Concepción Varela e Maximino Zumalave. Trala votación correspondente, o Plenario do CCG nomeou os novos conselleiros e conselleiras: Carme Adán, Xosé Ramón Pousa, Xosé Manoel Núñez Seixas e Elena Vázquez Cendón. As conselleiras María Xosé Porteiro e Dolores Vilavedra foron renovados o seu mandato por outros catro anos.
Conéctate co Consello da Cultura Galega en Facebook, Twitter ou comparte esta nova:

Informe de provisión de postos directivos nas institucións culturais
Ademais, o Plenario do Consello da Cultura Galega aprobou a constitución dunha comisión temporal para a elaboración dun Informe sobre a provisión de postos directivos nas institucións culturais de Galicia.