Resolución do 22 de maio de 2018 pola que se nomean os membros da comisión de valoración de catro bolsas de colaboración.

Convocatoria de bolsas de colaboración en proxectos de investigación. 2018

RESOLUCIÓN do 22 de maio de 2018 pola que se nomean os membros da comisión de valoración para avaliar as solicitudes presentadas a convocatoria pública de catro bolsas de colaboración en proxectos de investigación que se están a desenvolver no Consello da Cultura Galega
Documento: Nomeamento dos membros da comisión de valoración da convocatoria de bolsas